GRIP EN ZICHT

Een basisboek met 8 hoofdstukken over de operationele financiële processen en prestaties in het sport- en recreatiedomein

In dit boek wordt een inleiding gegeven in het managen van operationele financiele processen en prestaties van organisaties in de sport- en recreatiesector.

Deze tweede editie is ‘aangescherpt’ op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan en is tot stand gekomen door bijdragen van diverse docenten, studenten en praktijkprofessionals, allen met hun eigen achtergrond en ervaring. Dit heeft geleid tot een combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en vraagstukken gerelateerd aan het financieel management in het sport- en recreatiedomein.

De bovengenoemde combinatie maakt dit boek bruikbaar en interessant voor zowel reeds in de branche werkzame managers als voor hen die hiervoor studeren in het beroepssonderwijs.

OPGAVENBOEK

20 financiële opgaven uit
het sport- en recreatiedomein

Vraag en antwoord

Naast het gele theorieboek “Grip en zicht” bieden we ook dit opgavenboek. Het bevat 20 opgaven waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: balans, resultatenrekening, opbrengsten, kosten, liquiditeiten, rechtsvormen, kostprijsberekening, budgettering, investeringsanalyse, jaarrekeninginterpretatie en kengetallen.

Achterin het boek is van iedere opgave de uitwerking te vinden. Bovendien wordt bij iedere uitwerking in dit opgavenboek aangegeven waar in het gele theorieboek “Grip en zicht” de betreffende theorie gevonden kan worden.

BESTEL BOEK
Case 1
financieel basis vraagstuk FYXS

Klik hier voor het antwoord (YouTube video)

Case 2
Kostenvraagstuk Mooi Weer

Klik hier voor het antwoord (pdf)

Doe de meerkeuzetests

Doorloop 10 meerkeuzevragen en achterhaal hoe het is gesteld met je kennis over de stof die in de boeken wordt behandeld.